Parkering & adgangsforhold

Klinikken er centralt placeret i Hillerød. Bussen går lige til døren. Der er 5 parkeringspladser tilknyttet klinikken bag ejendommen markeret med “Lægerne i Frederiksgade reserveret patienter” samt handicap parkering.

Vær opmærksom på at parkering er tidsbegrænset (1 time). Der henvises iøvrigt til nærliggende P-huse (se særskilt information der)

De øvrige p-pladser må ikke benyttes.

Klinikken har handicap venlig adgangsforhold og opfylder retningslinjerne. Ankommer du til klinikken i bil er der handicapparkering bag ejendommen, hvor der også er niveaufri adgang til bygning og elevator op til klinikken.